Radio 1's Academy presents The 8th with Charlie Sloth, live in Swansea Tickets | The Hyst  Swansea  | Thu 22nd March 2018 Lineup

Radio 1's Academy presents The 8th with Charlie Sloth, live in Swansea tickets

The Hyst in Swansea

Thursday 22nd March 2018

7:30pm til 11:00pm (last entry 8:30pm)

Minimum Age: 18

BBC Radio 1’s Academy presents Radio 1/1Xtra DJ Charlie Sloth’s The 8th *LIVE BROADCAST*

 
This event has already happened!

This event occurred in March 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Average rating:

95%

Music
Venue
Prices
Atmosphere

Click here to view all reviews or add your own »

Radio 1's Academy presents The 8th with Charlie Sloth, live in Swansea on Thursday 22nd March 2018

The 8th with Charlie Sloth is Radio 1 & 1Xtra’s flagship late night entertainment show. Charlie will be joined by Sideman, Dusty, Emma and Jobsy for their FIRST EVER show from Swansea – as well as some special guests. The show is rude, crude and uncensored, and you can expect all your favourite games, from ‘What Balls Are In My Mouth?’ to ‘Smashed With Sloth’. The 8th With Charlie Sloth – ask your mum about him.

Doors open 7:30pm (last entry 8:30pm)

Live Radio 1/1Xtra broadcast 9pm-11pm.

Minimum Age: 18. Warning: show may contain adult themed content plus audience participation!

Event will be filmed for live streaming on facebook.com/bbcradio1/

Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled.

Alcohol will be available at this event and you must be aged 18 or over to attend. All attendees will be required to present photo ID at the door (the only forms of ID accepted will be a passport or driving licence or a card bearing a PASS hologram). If you are 18 or over you will issued with a wristband that you must wear at all times during the event. This venue also operates a ‘Challenge 25’ policy.

#R1Academy

__________________________________________________________________________

Mae academi radio 1 yn cyflwyno'r 8fed gyda Charlie Sloth, yn byw yn Abertawe. Dydd lau 22 Mawrth 2018

The 8th with Charlie Sloth ydy prif raglen adloniant Radio 1 ac 1Xtra yn hwyr yn y nos. Gyda Charlie fydd Sideman, Dusty, Emma a Jobsy ar gyfer eu rhaglen GYNTAF ERIOED o Abertawe – a rhai gwesteion arbennig. Mae’r rhaglen yn ddigywilydd, yn ddi-chwaeth a heb ei sensro, a gallwch chi ddisgwyl eich hoff gemau i gyd, o ‘What Balls Are In My Mouth?’ i ‘Smashed With Sloth’. The 8th With Charlie Sloth – holwch eich mam amdano.

Drysau’n agor am 7:30pm (dim mynediad ar ôl 8:30pm)

Darllediad byw Radio 1/1Xtra 9pm-11pm.

Oedran Ieuengaf: 18. Rhybudd: ella bydd cynnwys sydd ond yn addas i oedolion a bydd y gynulleidfa yn cymryd rhan!

Bydd y digwyddiad yn cael ei ffilmio er mwyn ei ffrydio’n fyw ar facebook.com/bbcradio1/

#R1Academy

Cofiwch fod y BBC yn cyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn.

Bydd alcohol ar gael yn y digwyddiad a rhaid i chi fod dros 18 oed i ddod i mewn. Bydd yn rhaid i bawb ddangos ID gyda llun arno wrth y drws (yr unig fathau o ID a fydd yn cael eu derbyn fydd pasbort neu drwydded yrru neu gerdyn gyda hologram PASS). Os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn byddwch chi’n cael band ar gyfer eich arddwrn y bydd rhaid i chi ei wisgo drwy’r digwyddiad. Mae gan y lleoliad bolisi ‘Challenge 25’.

Mae Academi BBC Radio 1 yn dod i Theatr y Grand Abertawe 21ain – 24ain Mai.

Tocynnau ar gael yn fuan...

Music Genres: 

Grime, Hip Hop

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.