The Screen Actor’s Survival Guide  Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Mon 21st May 2018 Lineup

The Screen Actor’s Survival Guide tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Monday 21st May 2018

1:00pm til 2:00pm (last entry 1:00pm)

Minimum Age: 16

Get the experts' guide on how to make-it as an actor with Mark Jermin.

 
Event has been postponed until 24th May 2018.
Unforeseen Circumstances
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

The Screen Actor’s Survival Guide on Monday 21st May 2018

Please note, this event has been postponed until 24th May 2018.

Get the experts guide on how to make-it as an actor

Practical workshop on the craft of screen acting, with professionals used to being in front of the camera.

With: Mark Jermin Management and special guest

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Dyma arweiniad gan yr arbenigwyr ar sut i lwyddo fel actor

Gweithdy ymarferol ar y grefft o actio ar y sgrin, gyda phobl broffesiynol sydd wedi arfer bod o flaen y camera.

Gyda: Mark Jermin Management a gwesteion arbennig

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.