The 10 Commandments of Producing Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Tue 22nd May 2018 Lineup

The 10 Commandments of Producing tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Tuesday 22nd May 2018

2:00pm til 3:00pm (last entry 2:00pm)

Minimum Age: 16

Rachel K Collier's top ten tips for producing in Ableton Live

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

The 10 Commandments of Producing on Tuesday 22nd May 2018

Rachel K Collier's top ten tips for producing in Ableton Live

Abelton ambassador and local mix legend Rachel K Collier shares her advice on how to produce in Ableton Live. Whether you are a complete beginner or have a good knowledge of the software, you can pick up some creative production and performance tips and then get to try them out for yourself in the Hangout.

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s atwww.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

---------------------------------

10 awgrym ardderchog gan Rachel K Collier ar gynhyrchu yn Ableton Live.

Mae Rachel K Collier yn llysgennad Ableton, yn dod yn wreiddiol o Abertawe ac yn enwog am gymysgu cerddoriaeth. Bydd hi’n rhoi cyngor ar gynhyrchu yn Ableton Live. Os ydych chi’n gwbl newydd i'r feddalwedd neu’n hen law ar ei defnyddio, gallwch gael cyngor ar berfformio a chynhyrchu creadigol. Yna bydd cyfle i chi roi cynnig arni eich hun yn yr Hangout.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau ynwww.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.