Sound Engineering 3 - Soundcheck Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Mon 21st May 2018 Lineup

Sound Engineering 3 - Soundcheck tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Monday 21st May 2018

6:00pm til 6:30pm (last entry 6:00pm)

Minimum Age: 16

Hands on at the soundcheck.

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

Sound Engineering 3 - Soundcheck on Monday 21st May 2018

Sound engineering at the sharp end.

Get hands on with the mixing desk at an Academy live soundcheck or join the Outside Broadcast team as they prepare the studio for top Radio DJs to go live.

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Hyd a lled peirianneg sain.

Profiad ymarferol o’r ‘soundcheck’
/ yn y stiwdio

Dewch i roi cynnig ar y ddesg gymysgu yn un o ymarferion sain byw yr Academi neu ymunwch â’r tîm Darllediadau Allanol wrth iddyn nhw baratoi’r stiwdio ar gyfer perfformiadau byw gan rai o’r DJs Radio gorau.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.