Sound & Vision - The Art of music videos Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Tue 22nd May 2018 Lineup

Sound & Vision - The Art of music videos tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Tuesday 22nd May 2018

1:00pm til 2:00pm (last entry 1:00pm)

Minimum Age: 16

The Art of Making Music Videos with Rollo Jackson, Nadira Amrani and Fred Rowsin

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

Sound & Vision - The Art of music videos on Tuesday 22nd May 2018

The Art of Making Music Videos

From Pitch to Production we speak to the directors of music videos about the process of creating promos for top musicians.

With: Rollo Jackson, Nadira Amrani and Fred Rowsin

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Y Grefft o Greu Fideos Cerddoriaeth

O'r Syniad i’r Cynhyrchiad, rydyn ni’n siarad â chyfarwyddwyr fideos cerddoriaeth am y broses o greu deunydd hyrwyddo ar gyfer y cerddorion gorau.

Gyda: Rollo Jackson a Blink Inc.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.