Notes from Not3s Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Mon 21st May 2018 Lineup

Notes from Not3s tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Monday 21st May 2018

1:00pm til 2:00pm (last entry 1:00pm)

Minimum Age: 16

Write lyrics with a lyrical master.

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Average rating:

97%

Music
Venue
Prices
Atmosphere

Click here to view all reviews or add your own »

Notes from Not3s on Monday 21st May 2018

Write lyrics with a lyrical master.

Hit songwriter Not3s gives you tips and advice on how to write the next big smash! He’ll share the inspiration behind his rhymes and how he shapes them into chart successes like Addison Lee and My Lover.

*Please bring a smartphone or laptop.

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Ysgrifennu geiriau gyda meistr yn y maes.

Awgrymiadau a chynghorion gan y cyfansoddwr poblogaidd Not3s ar sut i ysgrifennu'r gân boblogaidd nesaf! Bydd yn rhannu’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’w eiriau a sut mae’n eu troi’n ganeuon poblogaidd fel Addison Lee a My Lover.

*Dewch â ffôn clyfar neu liniadur

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.