Mix with the Masters Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Tue 22nd May 2018 Lineup

Mix with the Masters tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Tuesday 22nd May 2018

4:00pm til 5:00pm (last entry 4:00pm)

Minimum Age: 16

The art of creating and performing dance music.

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

Mix with the Masters on Tuesday 22nd May 2018

Radio 1 DJ Monki and local mix legend Rachel K Collier discuss performing live, picking your tracks, reading your audience and playing the perfect set. If you’re a budding DJ and want to learn key tricks of the mixing trade this is the one for you.

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Y grefft o greu a chwarae cerddoriaeth ddawns.

Bydd DJ Monki o Radio 1 a Rachel K Collier, y gyfansoddwraig leol sy'n enwog am gymysgu cerddoriaeth, yn trafod perfformio’n fyw, dewis traciau, darllen cynulleidfa a chwarae'r set berffaith. Os ydych chi â’ch bryd ar fod yn DJ ac yn awyddus i ddysgu prif arferion y grefft o gymysgu cerddoriaeth, dyma’r sesiwn i chi.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.