Marmozets Guitar Workshop Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Tue 22nd May 2018 Lineup

Marmozets Guitar Workshop tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Tuesday 22nd May 2018

1:00pm til 2:00pm (last entry 1:00pm)

Minimum Age: 16

Jamz with the Marmz!

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

Marmozets Guitar Workshop on Tuesday 22nd May 2018

Jamz with the Marmz!

Bring or borrow a guitar and take part in a noisy session with Marmozets. Get writing and performing tips, advice on how to put together a hit record and survive in the ever evolving music industry.

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Byrfyfyrio gyda’r Band!

Dewch â'ch gitâr i gymryd rhan mewn sesiwn swnllyd yng nghwmni Marmozets. Cewch gyngor ar gyfansoddi a pherfformio, creu record lwyddiannus a goroesi yn y diwydiant cerddoriaeth sy'n esblygu’n barhaus.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.