Making radio with DJ Greg James Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Mon 21st May 2018 Lineup

Making radio with DJ Greg James tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Monday 21st May 2018

1:00pm til 2:00pm (last entry 1:00pm)

Minimum Age: 16

Help Greg and his team create radio gold!

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Average rating:

91%

Music
Venue
Prices
Atmosphere

Click here to view all reviews or add your own »

Making radio with DJ Greg James on Monday 21st May 2018

Making Radio with DJ Greg James

Greg and his producers are on-air live from the Academy on Monday 21 May and they currently have nothing to broadcast at 5pm! Can you help them fill the slot? This is your chance to work with the team, put your ideas forward and maybe even get them heard on national radio!

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Creu cynnwys Radio gyda’r DJ Greg James

Helpwch Greg a’i dîm i greu cynnwys
radio gwych!

Mae Greg a'i gynhyrchwyr ar yr awyr yn fyw o’r Academi ddydd Llun 21 Mai, ac ar hyn o bryd does ganddyn nhw ddim byd i’w ddarlledu am 5pm! Allwch chi eu helpu i lenwi'r slot? Dyma eich cyfle i weithio gyda’r tîm a chynnig eich syniadau - efallai y byddant i’w clywed ar radio cenedlaethol hyd yn oed!

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.