Graffiti Grafters      Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Mon 21st May 2018 Lineup

Graffiti Grafters tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Monday 21st May 2018

11:00am til 12:00pm (last entry 11:00am)

Minimum Age: 16

Sharpen up your spray painting skills with Fresh Murals Co.

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

Graffiti Grafters on Monday 21st May 2018

Sharpen up your spray painting skills with Fresh Murals

Help local graff heroes Fresh Murals Co. create a brand new artwork - the backdrop for Rachel K Collier’s set on The Biggest Weekend’s Introducing stage.

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Dewch i wella eich sgiliau chwistrellu paent gyda Fresh Murals

Helpwch Fresh Murals Co. arwyr graffiti lleol, i greu gwaith celf newydd sbon - cefnlen ar gyfer set Rachel K Collier ar y llwyfan cyflwyno yn Y Penwythnos Mwyaf.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.