Fire in the Booth Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Mon 21st May 2018 Lineup

Fire in the Booth tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Monday 21st May 2018

3:00pm til 4:00pm (last entry 3:00pm)

Minimum Age: 16

Inside the most famous recording booth in rap with the team behind Charlie Sloth's Fire in the Booth.

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

Fire in the Booth on Monday 21st May 2018

Inside the most famous recording booth in rap.

Think you’ve got the lyrical skills to set fire to the booth that has challenged Stormzy, Professor Green and Wretch 32? Go behind the scenes with Charlie’s Sloth’s FITB team and maybe even spit some rhymes yourself. Only the bravest need apply!

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

EXPLICIT CONTENT?

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Yn un o’r bythau recordio mwyaf enwog ym myd y rap.

Ydych chi’n credu bod gennych chi’r sgiliau geiriol i rapio yn y bwth sydd wedi bod yn llwyfan i Stormzy, Professor Green a Wretch 32? Ewch y tu ôl i’r llenni gyda thîm Charlie Sloth, ac mae’n bosib y cewch chithau rapio ychydig hefyd. Dim ond i’r rhai dewraf!

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.