Adventures in Directing  Tickets | Swansea Grand Theatre Swansea  | Tue 22nd May 2018 Lineup

Adventures in Directing tickets

Swansea Grand Theatre in Swansea

Tuesday 22nd May 2018

3:00pm til 4:00pm (last entry 3:00pm)

Minimum Age: 16

Q&A with the director of Doctor Who, Black Mirror, Sherlock, Happy Valley and many more.

 
This event has already happened!

This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Average rating:

81%

Music
Venue
Prices
Atmosphere

Click here to view all reviews or add your own »

Adventures in Directing on Tuesday 22nd May 2018

Understand what it takes to make your vision a reality

Top drama director and Swansea native Euros shares tips and tricks from a career directing Doctor Who, Black Mirror, Sherlock, Happy Valley and more.

With: Euros Lyn

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Dewch i ddysgu beth sydd ei angen i wireddu eich gweledigaeth

Mae Euros yn gyfarwyddwr drama adnabyddus sy’n frodor o Abertawe, a bydd yn rhannu cyngor a thriciau mae wedi’u dysgu yn ystod ei yrfa yn cyfarwyddo Doctor Who, Black Mirror, Sherlock, Happy Valley a mwy.

Gyda: Euros Lyn

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.