Extinct  | Cardiff City Centre Cardiff  | Fri 15th June 2018 Lineup

Extinct

Cardiff City Centre in Cardiff

Friday 15th June 2018

6:00pm til 7:30pm

Minimum Age: 16

Extinct is a roaming experience that plays out on the streets of Cardiff and is a mixture of game and theatrical happenings.

 
This event has already happened!

This event occurred in June 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:

Reviews of this event

Be the first to leave your review of this event »

Extinct on Friday 15th June 2018

EXTINCT

SYNOPSIS

Technology has enabled amazing advances in how we live, work and communicate. It can know our trends, identify our preferences and learn our patterns of behaviour. It can even speak for us. How we can enhance our lives is now a subject of limitless possibilities.

Now, thanks to technology giant Hybrid Industries, the ultimate communication interface has arrived: the Alpha Omega (AO). A product that will fulfill the company’s mantra, ‘Hybrid in every home by 2025’. Join us for Hybrid Industries’ launch this June and discover how they plan to bring a new united voice to the world…

hybridindustries.co.uk

A dark twist in a ‘what if’ scenario based on the increasing use of technology in our everyday lives, looking at our right to a voice Extinct explores the way we experience culture and our technological divide. Will you remain faithful to Hybrid or join the resistance?

Extinct is a roaming experience that plays out on the streets of Cardiff and is a mixture of game and theatrical happenings.

Produced by Yello Brick in collaboration with Wales Millennium Centre for Festival of Voice 2018. Story concept by Kelly Jones, Alison John, Julian Sykes. Written by Kelly Jones.

SYNOPSIS

Mae technoleg wedi galluogi datblygiadau anhygoel yn y ffordd rydyn ni’n byw, gweithio a chyfathrebu. Mae’n gwybod ein tueddiadau, adnabod ein hoffterau a dysgu ein patrymau ymddygiad. Mae ganddi’r gallu, hyd yn oed, i siarad gyda ni. Mae’r ffyrdd gallwn gyfoethogi ein bywydau o hyn ymlaen yn amodol ar bosibiliadau diddiwedd.

Nawr, diolch i’r cwmni enfawr Hybrid Industries, mae’r rhyngwyneb cyfathrebu delfrydol wedi cyrraedd: yr Alpha Omega (A0). Cynnyrch bydd yn adlewyrchu mantra y cwmni ‘Hybrid ym mhob cartref erbyn 2025’. Ymunwch â ni ar gyfer lansiad Hybrid Industries ym mis Mehefin a darganfyddwch sut maen nhw’n bwriadu dod â llais o undod i’r byd….

hybridindustries.co.uk

Troad tywyll ar sefyllfa ‘beth petai’ yn seiliedig ar y defnydd cynyddol o dechnoleg yn ein bywydau bob dydd, gan edrych ar ein hawl i lais mae Extinct yn dod i'r afael â'r ffordd rydyn ni’n profi diwylliant ac ein bwlch technolegol. Ydych chi’n aros yn driw i’r hybrid neu ydych chi am ymuno â’r gwrthsafiad?

Mae Extinct yn brofiad crwydrol sy’n digwydd ar strydoedd Caerdydd ac yn gymysgedd o gêm a digwyddiadau theatraidd.

Cynhyrchwyd gan Yello Brick ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2018. Cysyniad stori gan Kelly Jones, Alison John, Julian Sykes. Ysgrifennwyd gan Kelly Jones.

Please note: The event information above has been added by the organiser. Whilst we try to ensure all details are up-to-date we do not make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of the information shown.